/Over ons
Over ons2022-01-18T10:21:02+00:00

Hoe kunnen wij u van dienst zijn:

Als Rentmeester

Ben Keller is sinds 1985 rentmeester NVR.  Adviseert opdrachtgevers in de breedste zin over grondzaken en daaraan gerelateerde juridische procedures. Resultaatgericht denken en handelen en het belang van opdrachtgever is altijd het uitgangspunt.

Contact

Als bindend adviseur/scheidsman

Regelmatig treedt Ben Keller op als bindend adviseur in geschillen over vastgoed en/of schade. In veel geschillen willen partijen liever niet naar de rechter. Zij willen een snelle, deskundige beoordeling van hun geschil, en een rechtvaardige oplossing. In zo’n situatie benoemen partijen vaak een of meer onafhankelijke bindend adviseurs met kennis van de vastgoedpraktijk. De uitspraak van de bindend adviseurs is niet openbaar en voor beide partijen bindend.

Contact

Als voorzitter of lid van een onafhankelijke adviescommissie

Als een particulier of bedrijf schadevergoeding claimt bij de overheid (bijvoorbeeld planschade of nadeelcompensatie) is de overheid volgens veel schaderegelingen verplicht om over zo’n claim eerst advies te vragen aan een of meer onafhankelijke deskundigen. Veel overheden hebben hiervoor een vaste schadebeoordelingscommissie benoemd, vaak met een jurist als voorzitter en een of meer taxateurs of accountants als leden. Een schadebeoordelingscommissie wordt juridisch en administratief ondersteund door een secretaris.

Contact

Als gerechtelijk deskundige

Ben Keller is als gerechtelijk deskundige ingeschreven in het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).
In procedures over de afhandeling van schadeclaims tegen de overheid treedt Ivo van Heijst regelmatig op als gerechtelijk deskundige.
In de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten is voorgeschreven dat de rechter voor het bepalen van de schadeloosstelling of de waarde van een onroerend goed zich laat adviseren door een commissie van externe deskundigen. Ben Keller  wordt  door rechtbanken als lid van dergelijke deskundigencommissies benoemd.

Contact

Met een second opinion

Ook in juridische zaken kan het voor een particulier, bedrijf of overheid verhelderend zijn om een second opinion te vragen, bijvoorbeeld als onderhandelingen zijn vastgelopen of een beslissing genomen moet worden om wel of niet te gaan procederen of te schikken.
Door de ruime ervaring als rentmeester en gerechtelijk deskundige kan Ben Keller adequaat snel tot een analyse komen, en een heldere second opinion afgeven.

Contact
Vraag een gratis adviesgesprek aan

Diensten

U bekijkt deze site in een beveiligde omgeving. Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', zodat u optimaal gebruik kunt maken van deze website. Wij gebruiken de informatie van de cookies alleen om de kwaliteit van onze website te verhogen, de informatie wordt niet gedeeld met derden. Als u doorgaat met het gebruik van deze website, gaat u automatisch akkoord met deze instelling. U kunt ook op "Accepteren" klikken.

Sluiten