/Erfpachtzaken
Erfpachtzaken2022-01-18T08:58:32+00:00

Erfpacht

Wat is erfpacht?
Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de onroerende zaak van een ander te houden en te gebruiken voor de duur van het erfpachtrecht. De vergoeding wordt canon genoemd. Het recht van erfpacht is geregeld in boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, titel 7, artikelen 85 tot en met 100. Het erfpachtrecht wordt vaak gecombineerd met een opstalrecht indien er opstallen aanwezig zijn of opgericht (moeten) gaan worden.

Agrarische erfpacht
Erfpacht wordt in de agrarische sector regelmatig gebruikt als financieringsmiddel. Een agrariër benadert een belegger of andersom, waarbij de belegger het bloot eigendom verwerft en de agrariër het recht van erfpacht. De agrariër heeft zo langjarig het gebruik ‘als ware het eigendom’ tegen relatief lage kapitaalslasten. De belegger heeft een relatief laag renderende, maar solide belegging.

Stedelijke erfpacht
Onder stedelijke erfpacht valt de uitgifte van grond in erfpacht door gemeenten ten behoeve van de bouw van woningen en bedrijven en maatschappelijke functies.

Het taxeren van het recht van erfpacht

Zowel de bloot eigendom van een in erfpacht uitgegeven onroerende zaak als het daarop gevestigde recht van erfpacht vertegenwoordigt een waarde. Zowel de bloot eigendom als het recht van erfpacht kunnen gedurende de looptijd van het recht – in beginsel- afzonderlijk worden verkocht. De waarde is mede afhankelijk van de nog resterende duur van het recht van erfpacht en van de verlengingsmogelijkheden. De erfpachtovereenkomst bevat mogelijk voorwaarden voor de verkoop en de daarbij te volgen procedure. Zo kan bepaald zijn dat de bloot eigenaar een eerste recht van koop heeft op het recht van erfpacht, of dat de bloot eigenaar de eigendom eerst aan de erfpachter te koop dient aan te bieden. Dergelijke voorwaarden, de resterende duur van het recht en de markt bepalen de waarde van de bloot eigendom en van het erfpachtrecht.

Wij hebben ruime ervaring met het taxeren van de waarde van de bloot eigendom en van erfpachtrechten, zowel in het landelijk als het stedelijk gebied. Ook hebben wij ruime ervaring met het taxeren van de marktconforme erfpachtcanon, zowel bij eerste uitgifte van het recht van erfpacht als bij indexering en/of herziening van de canon.

Erfpacht kent een grote mate contractvrijheid, ook wat betreft de duur van het contract. Voor landbouwgrond geldt een minimale duur van 26 jaar. In de erfpachtovereenkomst worden de tussen erfpachter en ‘bloot eigenaar’ geldende erfpachtvoorwaarden vastgesteld. Deze zien met name toe op de duur van het erfpachtrecht, de canon en canonherziening, de situatie bij het einde van de erfpacht (is er sprake van een terugkooprecht of recht op verlenging) en gebruikersbepalingen.

Wij adviseren u bij het opstellen van erfpachtovereenkomsten, erfpachtvoorwaarden voor erfpachtovereenkomsten en algemene voorwaarden of bij geschillen bij lopende erfpachtzaken.

Vraag een gratis adviesgesprek aan

Diensten

U bekijkt deze site in een beveiligde omgeving. Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies', zodat u optimaal gebruik kunt maken van deze website. Wij gebruiken de informatie van de cookies alleen om de kwaliteit van onze website te verhogen, de informatie wordt niet gedeeld met derden. Als u doorgaat met het gebruik van deze website, gaat u automatisch akkoord met deze instelling. U kunt ook op "Accepteren" klikken.

Sluiten