Vestiging zakelijke rechten

Het vestigen van zakelijke rechten is eveneens een onderdeel van onze dienstverlening. Het bureau treedt hier op namens publiekrechtelijke organen, nutsbedrijven of belanghebbende. Namens opdrachtgever worden onderhandelingen gevoerd en benodigde overeenkomsten opgesteld.