Nadeelcompensatie

Bij nadeelcompensatie gaat het om schadevergoeding die de overheid soms moet betalen, hoewel haar handelen niet onrechtmatig was. Een voorbeeld daarvan is de schadevergoeding die wordt toegekend aan ondernemers wanneer hun bedrijf tijdelijk niet of niet goed te bereiken is door de reconstructie van een weg.

Op dit moment bestaan er regelingen over nadeelcompensatie in verschillende wetten en buitenwettelijke regelingen. Deze regelingen hebben over het algemeen een beperkt karakter omdat ze veelal betrekking hebben op bepaalde situaties. Daarnaast verschillen ze vaak van elkaar en zijn er ook terreinen waarop geen uitgeschreven regeling bestaat.