Planschade en planschaderisicoanalyses

Een planschaderisicoanalyse geeft een beeld van mogelijk te betalen planschadevergoedingen achteraf. Wij onderzoeken of u als belanghebbende schade lijdt of zal lijden welke redelijkerwijs niet of niet geheel te uwer laste behoort te blijven en waarvan vergoeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd. Door ons deze analyse tijdig uit te laten voeren, creëert u voor uzelf (meer) mogelijkheden om eventuele planschade te beperken.