review & second opinion onteigening / minnelijke verkoop (bedrijven en particulieren)

Bij onteigening heeft u recht op een volledige schadeloosstelling.
Niet alleen als er sprake is van een al lopende procedure waarbij sprake is van onteigening maar ook als een overheid uw eigendom wil aankopen ter voorkoming van onteigening, heeft u recht op een volledige schadeloosstelling. Deze bestaat uit waarde van het onroerend goed, inkomensschade en bijkomende schaden.

Minnelijke verwerving, onteigening en schadeloosstelling
De overheid probeert, maar heeft ook de verplichting, de benodigde grond en opstallen eerst door onderhandelingen met de eigenaar, pachter of huurder in overleg aan te kopen. Bij deze onderhandelingen gaat het veelal om de hoogte van de schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling kan via een tweetal uitgangspunten worden berekend worden op basis van enerzijds reconstructie (verplaatsing) of anderzijds liquidatie (bedrijfsbeëindiging).

Uitgangspunt is echter dat de eigenaar na de aankoop in een zelfde vermogens- en inkomenspositie verkeert als vóór de onteigening.
Schades die voor vergoeding in aanmerking komen zijn onder andere de waarde van het registergoed, de waardevermindering van het overblijvende eigendom, inkomens- en stagnatieschade en verhuiskosten. Deze opsomming is niet uitputtend en dient per omstandigheid te worden beoordeeld. Ook worden de gemaakte deskundigenkosten vergoed en wel op basis van de dubbele redelijkheidstoets.

Als de onderhandelingen niet tot overeenstemming leiden, kan de betreffende overheid een onteigeningsprocedure opstarten. Deze bestaat in eerste instantie uit een administratieve fase, waarbij de overheid toestemming vraagt aan 'de Kroon' om een eigenaar voor een rechtbank te mogen dagvaarden. Bij de zogenaamde gerechtelijke fase zal aan de rechter worden gevraagd om bij vonnis de onteigening en schadeloosstelling te bepalen.

Ook tijdens een onteigeningsprocedure moet worden door onderhandeld. Voor een second opion kunt u contact opnemen. Wij zullen dan snel en deskundig de situatie beoordelen.

Contactpersoon
ing. Ben G.M. Keller
Telefoon: 085 - 210 44 66 of 06-51 38 19 58
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


Gratis adviesgesprek
Klik hier om een gratis adviesgesprek aan te vragen.