Lopende opdrachten
Rijkswaterstaat
De heer B.G.M. Keller is benoemd in de schadebeoordelingscommissie in Lent in het kader van de plannen "Ruimte voor de rivier". De commissie beoordeelt ingediende schadeverzoeken van particulieren en bedrijven als gevolg van de aanleg van een nevengeul in het dorp Lent verband houdende met het bestemmingsplan "Nijmegen Ruimte voor de Waal".

 

Pro Rail
De heer B.G.M. Keller is benoemd in de schadebeoordelingscommissie “Sporen in Utrecht”en HOV “Om de Zuid” in Utrecht. De commissie beoordeelt ingediende schadeverzoeken van particulieren en bedrijven als gevolg van de spooraanpassing in de stad Utrecht.

 

Schadeschap Schiphol
De heer B.G.M. Keller is benoemd in een aantal schadebeoordelingscommissies. Afgelopen jaren zijn honderden schadeverzoeken van burgers en bedrijven afgehandeld die zijn ingediend in het kader van de aanleg van de Polderbaan en het Luchthavenindelingsbesluit.

 

Greenpark gebiedsontwikkeling Aalsmeer
Het kantoor is betrokken bij de grondverwerving ten behoeve van de ontwikkeling van het bedrijfsterrein Greenpark Aalsmeer.Dit nieuwe bedrijfsterrein is gelegen aan de N201 in de gemeente Aalsmeer.

 

Herontwikkeling Stommeerpolder Aalsmeer
Keller Grondzaken verzorgt de grondaankopen in verband met de herontwikkeling van de Stommeerpolder ten behoeve van woningbouw. De aanleg van de zogenaamde Noordvork maakt hier onderdeel van uit.

 

Gemeente Nunspeet
De gemeente Nunspeet ontwikkelt het bedrijfsterrein “De Kolk” in Nunspeet. Het kantoor is betrokken bij de daarvoor benodigde grondaankopen en schadevergoedingen.

 

Waterschap Rivierenland
In het kader van het plan Ruimte voor Rivieren dienen in bestaande rivierdijken langs de Lek en Rijn op diverse plaatsen te worden versterkt. Keller Grondzaken heeft in deelgebied Fort Everdingen- Opheusden diverse aankopen en schadevergoedingenregelingen tot stand gebracht.