Erfpachtzaken

Wij kunnen u van dienst zijn bij het aangaan, verlengen, tussentijds wijzigen van erfpachtovereenkomsten. De adviezen behelzen de inhoudelijke kant van een overeenkomst in juridische zin, de te hanteren canon (vergoeding) en het voeren van onderhandelingen namens opdrachtgever.